/// Mi ez a website?

Ez egy személyes oldal Jehova egyik Tanújától, teljesen egyéni kezdeményezésből, egyéni megvalósítással és üzemeltetéssel. Jehova Tanúi hivatalos weboldala itt található: jw.org


"Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön."

Bbilia, Károli Gáspár fordítása, Zsoltárok könyve:83:19

/// Prince, az amerikai zenész Jehova Tanúja:

Prince: "A díjak csodálatosak, de minden dicséret és dicsőség az igaz Istent, Jehovát illeti."

Prince életének korábbi szakaszában nem csak zenéjével, de bortányaival, szexualitással átitatott szövegeivel is elhíresült.

Majd a magánéletében sorozatos tragédiák érik: kisfia a születése után 7 nappal egy genetikai betegség miatt meghal, később elveszti édesapját, utána alig hat hónap múlva édesanyját is. Közben házassága is válással végződik.

Ezután kezd el beszélgetni a Bibliáról basszusgitárosával, Larry Graham-mel. Élete drámai változásokon megy át, majd 2001-ben Jehova Tanúja lesz.

"Most hihetetlen béke van az életemben és ezt megpróbálom másokkal is megosztani." - mondja Prince.

/// Newton:
"Jehova Sanctus Unus"

A híres tudós, Sir Isaac Newton (1642–1727) mélyen tisztelte és behatóan tanulmányozta a Bibliát.

Latin nevéből - Isaacus Neuutonus - formálta ezt az anagrammát: "Jehova (Ieoua) Sanctus Unus", ami kb. így fordítható: "Egyetlen Szent Jehova".

Newton a Háromság tanítását tagadta. Legfőképpen azért, mert amikor megpróbálta ellenőrizni az egyházi tanok és zsinatok állításait a Szentírásban, semmi bizonyítékot nem talált erre a tanításra. Ő abban hitt sziklaszilárdan, hogy Jehova Isten a legfőbb Szuverén, és hogy a Szentírás alapján Jézus Krisztus alá van rendelve az Atyjának.


/// Miért olyan fontos Isten neve?

Elsősorban azért, mert ez a név magának Istennek is fontos!
Erről a Biblia által győződhetünk meg. Nem véletlen, hogy a Biblia héber irataiban, az "Ószövetség"-ben közel 7000-szer fordul elő, pl.:
"Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes." (2Mózes 6:3, Károli Gáspár fordítása)
„Meg fogom szentelni nagy nevemet, amely meg lett szentségtelenítve a nemzetek között . . . ; és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova” (Ezékiel 36:23, ÚVF)
"... ezúttal megismertetem velük kezemet és hatalmasságomat, és megtudják, hogy az én nevem Jehova.” (Jeremiás 16:21, ÚVF)

/// Isten neve a magyar lírában:

(a teljes szöveggyűjtemény, 18 költő 44 verse letölthető itt)
 • Móricz Zsigmond

  Móricz Zsigmond
  (1879 - 1942)

  Nyomorúságban veszteglők

  Szemeimet Hozzád emelem,
  Ki lakozol mennyben Istenem!

  Mint szolgák a gazdát figyelik
  S szolgálók az urnő kezeit:
  Jehova úgy vészünk mi körül,
  Amig rajtunk lelked könyörül.

  Könyörögni hajt az alázat,
  Mert gyalázat rajtunk, gyalázat.
  Csúfolkodnak vélünk a dúsak,
  Legyaláznak gőggel koldúsnak

 • Ady Endre

  Ady Endre
  (1877 - 1919)

  Dalok a labdatérről

  Talán más most a világ,
  Nincs játékból kitudott,
  Csenevész, sárga fiú.
  Pedig, nagy Labdaverő,
  Én titkos, nagy Jehovám,
  Úgy szeretném az ilyet
  Mindet összegyüjteni
  S egy vígságos játékban
  Egy utolsót játszani.

  Vezeklő vigadozás zsoltára

  Víg zengedezésre hivattam
  S gonosz jajjal illettem nagy személyed,
  Jehovák Jehovája, Élet.
  Jehovák Jehovája, Élet,
  Minden jajom víg-hahotázva szánom,
  Bocsásd meg a szomoruságom.

 • Arany János

  Arany János
  (1817 - 1882)

  A betyár (részlet)

  Ezt az egyet nézd el, Jehova!
  Nem cselekszem többé, de soha;
  Ezt se teszem, bár is, magamért:
  Teszem... a jó Isten tudja mért.

  Az elveszett alkotmány (részlet)

  Már szilaj indúlat megvillanyzotta karokkal
  Reszket az éhes vad felölelni a nagybecsü zsákmányt:
  S hah!... az igéző lyány rút egyszemü vén banya lőn, ki
  Feltartván zörögős kezeit, mint Éden örökre
  Zárt kapuin kardját Jehovának visszafenyítő
  Angyala, ott állott, kiaszott tilalomjegyezőként.

 • Csokonai Vitéz Mihály

  Csokonai Vitéz Mihály
  (1773 - 1805)

  Hunyadi Ferenchez (részlet)

  Leszállott a Vallás - mennyei nevezet!
  Mely a mindenható szent Atyához vezet -
  Leszállott a Vallás. Óh, szentségek Atyja!
  Mennyei súgárral fénylett ábrázatja,
  Melynek szent felsége édességgel játszott,
  Rajta a Jehova négy betűje látszott.
  Méltóságos mellén az Urim Thumimmal
  Tűndöklött, két lángot-vetett Kérubimmal,
  S tisztelő fényt vetett, kik látták, azokra;
  Mint emészthetetlen Mózes csipke-bokra.

  Szomorú versek (részlet)

  Most már a nyavalyák fonnyasztó serege
  Ráütvén, régólta volt ennek betege.
  Kivált három héttől fogva Jehovának
  Sújtoló kezei rásúlyosodának.
  Végre lövésére halálos nyilának,
  Lelkét híven visszaadta jó Urának.
  De akár életet ért is, akár halált,
  Nyereséget mindég a Krisztusba talált.


/// Isten neve az angol bibliafordításokban:

Fordítás: Készült: Hol és hogyan szerepel a Jehova név:
William Tyndale 1530 Iehovah: 2Mózes 6:3
The Great Bible 1539 Jehovah: Zsoltárok 33:12 és a Zsoltárok 83:18
The Geneva Bible 1560 Jehovah: 2Mózes 6:3, Zsoltárok 83:18, Jeremiás 16:21, és Jeremiás 32:18
Bishop's Bible 1568 Jehovah: 2Mózes 6:3 és Zsoltárok 83:18
The Authorized King James Version 1611 Jehovah: 2Mózes 6:3, Zsoltárok 83:18, Ézsaiás 12:2, Ézsaiás 26:4
Webster's Bible Translation 1833 Jehovah mindenhol, ahol a King James Bibliában, ezen kívül Ézsaiás 51:21, Jeremiás 16:21; 23:6; 32:18; 33:16, Ámos 5:8, és Mikeás 4:13
Young's Literal Translation 1862, 1898 Jehovah szerepel 6831-szer
Emphatic Diaglott 1864 Jehovah szerepel 18-szor
The English Revised Version 1885 Jehovah mindenhol, ahol a King James Bibliában, ezen kívül 8 helyen: 2Mózes 6:2,6–8, Zsoltárok 68:20, Ézsaiás 49:14, Jeremiás 16:21, and Habakuk 3:19
The Darby Bible 1890 Jehovah szerepel 6810-szer
The Five Pauline Epistles 1900 Jehovah 6-szor a Rómabeliekhez írt levélben
The American Standard Version 1901 Je-ho’vah szerepel 6823 helyen az Ószövetségben
The Modern Reader's Bible 1914 Jehovah: 2Mózes 6:2–9, 2Mózes 22:14, Zsoltárok 68:4, Zsoltárok 83:18, Ézsaiás 12:2, Ézsaiás 26:4 és Jeremiás 16:20
The Holy Scriptures 1936, 1951 Jehovah: 2Mózes 6:3, Zsoltárok 83:18, és Ézsaiás 12:2
The New English Bible 1970 Jehovah: 2Mózes 3:15 és 6:3, és négy helységnévben: 1Mózes 22:14, 2Mózes 17:15, Bírák 6:24 és Ezékiel 48:35
The Living Bible 1971 Jehovah intenzíven, ahogy az 1901-es American Standard Version, amin alapszik
New World Translation of the Holy Scriptures 1961, 1984 Jehovah szerepel 7210-szer, 6973 helyen az Ószövetségben, és 237 helyen az Újszövetségben (ebből 70 helyen az Ószövetség idézeténél)
The Bible in Living English 1972 Jehovah szerepel több, mint 6800-szor
Green's Literal Translation 1985 Jehovah 6866-szor
The American King James Version 1999 Jehovah mindenhol, ahol a King James Bibliában
The Recovery Version 1999 Jehovah az Ószövetségben 6841-szer
The Original Aramaic Bible in Plain English 2010 JEHOVAH több, mint 200-szor az Újszövetségben
The Divine Name King James Bible 2011 Jehovah az "ISTEN" és "ÚR" szavak helyett 6972-szer
- Jehova Tanúi.info -